06
06
JBU Vietnam
SODA CAM ĐÀO PEACH ORANGE SODA MOJITO

Soda Cam Đào Peach Orange Soda Mojito 

Soda cam đào ngon miệng, đã khát & bổ sung C giải nhiệt..

italian_soda_𝐏𝐞𝐚𝐜𝐡_𝐎𝐫𝐚𝐧𝐠𝐞_𝐌𝐨𝐣𝐢𝐭𝐨

 

** Nguyên liệu chuẩn bị:

- Nước cam tươi: 30ml

- Sốt đào: 30mll

- Syrup đường 10ml

- Mojito mint syrup: 20ml

- Vài lá bạc hà

- Đá viên

- Lát chanhh/hoặc cam trang trí

- Là bạc hà trang trí...

** và không thể thiếu nước soda pha chế với bình làm soda SIPHON MOSA sử dụng 1 viên gas Soda CO2 charger, rất chuyên nghiệp, tiện dụng & tiết kiệm.

 

top