23
03
JBU Vietnam
Cuộc thi Pha chế Cà Phê Vietnam 2017

☕ ☕ ☕ Cuộc thi Pha chế Cà phê Việt Nam 2017 - sân chơi hàng đầu dành cho các barista tài năng trên toàn quốc đã chính thức khởi động!!!! Thời gian thi đấu: 25 – 27 tháng 4 năm 2017 Địa điểm: SECC, 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Tp. HCM + Cuộc thi Pha chế Cà phê Việt Nam + Cuộc thi Latte Art


(Trích dẫn @Food&hotel vietnam)


www.foodnhotelvietnam.com/su-kien/cuoc-thi-pha-che-ca-phe-viet-nam-2017/chinh-thuc-khoi-dong-cuoc-thi-pha-che-ca-phe-viet-nam-2017

top